Wie zijn wij?

BAB Kortrijk stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.

Ze doet dit :

  • door voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken;
  • door de opleidingen en de permanente vorming van haar leden te ondersteunen;
  • door de regels van de deontologie te doen naleven;
  • door de confraterniteit onder haar leden te bevorderen.

KBO : 0414.183.763

 

BAB Kortrijk is erkend opleidingsverstrekker en heeft tevens het Qfor label behaald.
                                        

Erkenningsnummer dienstverlener voor KMO-portefeuille: DV.O110228
Erkenningsnummer vormingsoperator IAB:B0480/2016-02
Vormingsoperator BIBF