Overnames - attesten van "geen schuld"

Bij een overname zijn de benodigde attesten ruimschoots bekend, althans de 4 eerste waarmee het ooit begonnen is, zijnde:

  Directe belastingen  - BTW - RSZ en het sociaal statuut

Door de staatshervorming is er echter, door de overheveling van bepaalde belastingen naar de gewesten,  in alle stilte een attest bijgekomen welke op heden veelal vergeten wordt, namelijk deze van de Gewestelijke Belastingdienst - voor ons veelal de Vlaamse Belastingdienst maar eventueel ook van haar zusteradministraties van het Brusselse of Waalse Gewest. Denk bij deze laatste ook aan de taal bij de aanvraag.

BAB Kortrijk

Sint-Sebastiaanslaan 49,
8500 Kortrijk.

secretaris@babkortrijk.be
KBO 0414.183.763
KMO-port: DV.O110228