Gebruikelijke tarieven


Deze folder is een bekendmaking voor 2014 van de in het jaar 2013 gebruikelijk gehanteerde tarieven aan de hand van een bevraging en heeft een louter informerende waarde. De inhoud van deze folder is op geen enkele wijze een aanbeveling of een verplichting naar de professionele beroepsbeoefenaar.