Data indiening aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017

De nieuwe data voor het indienen van de aangiftes personenbelasting aanslagjaar 2017 zijn gekend

  - 29/06/2017 indiening op papier

  - 13/07/2017 indiening via Tax On Web door de belastingplichtige zelf

  - 26/10/2017 indiening via Tax On Web via een mandataris (boekhouder - accountant)

  - 07/12/2017 indiening aangiftes forfaitaire belastingplichtigen (zowel papier als TOW)

 

We raden de mandatarissen sterk aan om niet te wachten met indiening van de aangiften van hun klanten tot einde van de termijn om de piekperiode eind oktober te vermijden

 

bron: minfin.

Geschreven op 19 mei 2017